Advies

Voor kinderen, jongeren en volwassenen en hun omgeving
kan Autintegraal adviseren bij algemeen gerichte vragen over achtergrond informatie, verenigingen, lotgenotencontacten, auti-vriendelijke voorzieningen enz.
Bij een complexe vraagstelling kan deze na overleg meegenomen worden naar een netwerkpartner.