Begeleiding

Voor kinderen, jongeren en volwassenen individuele begeleiding.

Deze begeleiding geeft uitleg over de diagnose en wat dat concreet betekent in het dagelijks leven. De vakterm hiervoor is psycho-educatie. Er wordt gebruik gemaakt van een werkboek. Nadat duidelijk is geworden waar iemand tegenaan loopt, wordt samen met hem/haar gekeken hoe hij/zij deze situaties beter kan leren hanteren.

Voor kinderen, jongeren en volwassenen gezinsbegeleiding.

Als een persoon autisme heeft, drukt dit vaak een stempel op het hele gezin. Het oninvoelbare gedrag, het te kort aan inlevingsvermogen, de onverwachte driftbuien of angstaanvallen trekken een wissel op het gezin. Alle gezinsleden zullen hun eigen manier ontwikkelen om met de jongere met autisme om te gaan. Door de uiteenlopende belangen binnen een gezin is het niet gemakkelijk om een balans te vinden waarbij iedereen zich prettig voelt. Professionele begeleiding, zoals geboden vanuit deze praktijk, biedt hulp en ondersteuning bij dit zoekproces.

Voor kinderen en jongeren schoolbegeleiding.

Leerkrachten hebben vaak onvoldoende tijd en kennis van autisme om optimaal te begeleiden. Hulp kan dan geboden worden door een intern begeleider of een zorgadviesteam. Als ondanks deze extra ondersteuning de problemen rondom het kind blijven bestaan, is gespecialiseerde hulp, zoals geboden wordt binnen deze praktijk, geïndiceerd. Desgewenst kan groepsvoorlichting geboden worden

Voor volwassenen werkbegeleiding

Zowel voor de volwassene met autisme, als aan direct betrokkenen zoals een leidinggevende of een collega met wie het contact moeizaam verloopt kan hulp geboden worden.