Diagnostiek

Voor volwassenen

Het vraagt specifieke deskundigheid om een autisme spectrum stoornis vast te stellen . De onderzoeker moet ook kennis hebben van andere psychische of psychiatrische stoornissen, om deze te kunnen uitsluiten, of te herkennen als bijkomende problematiek. Dit uitgebreide onderzoek bestaat uit doorgaans uit drie tot vier gesprekken (van 1,5 tot 2 uur) met de persoon in kwestie en met direct betrokkenen, zoals een partner en/of ouder(s). In enkele gevallen is het wenselijk om onderzoek naar de intelligentie uit te voeren.
Er volgt een samenvattend verslag waarin al dan niet een diagnose wordt gesteld.