Hulpaanbod voor jongeren en hun omgeving

Autintegraal biedt voor jongeren met een normale intelligentie en hun omgeving, onderstaande diensten aan :

Individuele begeleiding

Jongeren krijgen in deze begeleiding uitleg over hun diagnose en wat dat concreet betekent in hun dagelijks leven:psycho-educatie. Hebben zij moeite met overzicht krijgen waardoor het plannen van huiswerk niet lukt? Vinden zij het moeilijk om sociale contacten te leggen of juist om deze contacten te onderhouden? Weten ze zich geen raad met plotselinge veranderingen of nieuwe situaties? Of raken ze van slag door drukke situaties op school of op een feest? Nadat duidelijk is geworden waar een jongere tegenaan loopt, wordt samen met hem/haar gekeken hoe hij/zij deze situaties beter kan leren hanteren.

Behandeling: Cognitieve gedragstherapie

Soms zit een jongere met autisme niet goed in zijn vel. Hij is bijvoorbeeld angstig, somber, onzeker of hij piekert en huilt veel. In dit soort situaties kan cognitieve gedragstherapie hulp bieden. Deze therapie kijkt naar het gevoel (verdrietig) en het gedrag (teruggetrokken) van de jongere en de negatieve gedachten die daaraan ten grondslag liggen ('Ik doe toch nooit iets goed'). Samen met de jongere worden deze irreële negatieve gedachten uitgedaagd en omgebogen naar meer reële gedachten ('Soms gaat er iets fout, maar er zijn ook veel dingen die ik wel goed doe') met minder negatieve gevoelens (vrolijker, minder onzeker) als gevolg.

Ouderbegeleiding

Iedereen weet dat het opvoeden van jongeren lang niet altijd gemakkelijk is. Zeker geldt dit bij autisme. Ouders proberen van alles om aansluiting te vinden bij hun kind, maar de gewone opvoedingsaanpak schiet hier te kort. Dit geeft onzekerheid, die wordt versterkt door onbegrip van mensen uit hun omgeving. Wanneer ouders vastlopen in hun zoektocht naar de juiste aanpak van hun kind met autisme, kan professionele hulp uitkomst bieden. Binnen deze begeleiding wordt uitleg gegeven over wat autisme inhoudt: psycho-educatie. Samen met ouders wordt gezocht naar de betekenis achter het opvallende gedrag van hun kind. Hoe meer inzicht ouders hierin krijgen hoe beter zij in staat zijn om af te stemmen op hun kind. Praktische tips en adviezen bieden handvatten voor lastige situaties in het dagelijkse leven . De ouderbegeleiding biedt ook ruimte om stil te staan bij eventuele spanningen tussen ouders onderling. De ervaring leert dat deze vorm van ouderbegeleiding veel rust en duidelijkheid kan brengen binnen het gezin.

Gezinsbegeleiding

Als een jongere een vorm van autisme heeft, drukt dit vaak een stempel op het hele gezin. Het oninvoelbare gedrag, het te kort aan inlevingsvermogen, de onverwachte driftbuien of angstaanvallen trekken een wissel op het gezin. Alle gezinsleden zullen hun eigen manier ontwikkelen om met de jongere met autisme om te gaan. De ene broer of zus zal zich aanpassen om conflicten te voorkomen en zijn ouders te ontlasten, de andere zal eerder reageren met boosheid of agressie. Weer een ander zal uit schaamte voor het opvallende gedrag geen vrienden thuis uitnodigen. Ouders zijn vaak geneigd veel rekening te houden met hun kind met autisme om de rust in huis zo veel mogelijk te bewaren. Spontane activiteiten die de andere gezinsleden leuk vinden, zoals op visite gaan of een dagje uit, worden vermeden omdat de jongere met autisme hier zo veel moeite mee heeft. Door de uiteenlopende belangen binnen een gezin is het niet gemakkelijk om een balans te vinden waarbij iedereen zich prettig voelt. Professionele begeleiding, zoals geboden vanuit deze praktijk, biedt hulp en ondersteuning bij dit zoekproces.

Begeleiding binnen school

Veel jongeren autisme lopen op school tegen moeilijkheden aan. Contacten met leeftijdsgenoten verlopen moeizaam.Gedrag in de klas kan storend zijn voor anderen zonder dat ze dit door hebben. Vaak is er moeite met het begrijpen van (huiswerk)opdrachten en is er extra uitleg nodig. Het organiseren en plannen van huiswerk vormen ook geregeld een probleem. Leerkrachten hebben vaak onvoldoende tijd en kennis van autisme om deze jongeren optimaal te begeleiden. Hulp kan dan geboden worden door een intern begeleider of een zorgadviesteam. Als ondanks deze extra ondersteuning de problemen rondom het kind blijven bestaan, is gespecialiseerde hulp, zoals geboden wordt binnen deze praktijk, geïndiceerd.