Waarom

Stoornissen in het autisme spectrum (ASS) zijn vanaf de geboorte of vanaf zeer jonge leeftijd aanwezig. Het gaat om chronische aandoeningen, die niet te genezen zijn. De informatieverwerking door het brein verloopt anders en dit heeft gevolgen voor denken, voelen en handelen. Dit blijft gedurende de hele ontwikkeling merkbaar en beïnvloedt alle terreinen van het menselijk functioneren.

Het kost voor iemand met autisme veel moeite om de wereld om zich heen te begrijpen. De wereld wordt als chaotisch en onvoorspelbaar ervaren. Daardoor wordt het leven een lastige puzzel en zichzelf hierin staande houden kan zoveel inspanning en energie vergen dat langdurige overbelasting regelmatig voorkomt. Dit kan zich uiten in zeer uiteenlopende klachten: vermoeidheid, veel piekeren, lusteloosheid, zich nergens toe kunnen zetten, snel geïrriteerd zijn, zich terugtrekken uit sociale contacten, depressieve- , angst- en paniekklachten.

Zoals de gezondheidsraad in haar rapport al constateerde, betekent autisme: "een levenlang anders" en pleit zij voor een integrale benadering en levensloop begeleiding.

In de maatschappij komt weliswaar steeds meer bekendheid over autisme spectrumstoornissen echter in de praktijk blijkt vaak nog onvoldoende kennis aanwezig te zijn om te kunnen signaleren dat er bij gerezen persoonlijke problemen een autisme spectrum stoornis in het spel zou kunnen zijn. Ik denk daarbij onder andere aan school, werk, hulpverlening, (woon)begeleiding, werkbegeleiding, activiteitenbegeleiding, huisarts, verpleging, verzorging enz. Vooral bij volwassenen (vanaf 18 jaar) met een normale tot bovennormale intelligentie, wordt het autisme nog te vaak over het hoofd gezien.

Autintegraal wil om samen met u en uw omgeving te zoeken naar aanpassingen in het dagelijks leven en naar manieren om beter met uw klachten om te gaan. Zelfs wanneer al bekend is dat iemand autisme heeft, kan de woon-, werk- of leeromgeving onvoldoende aangepast zijn. Het verbeteren van kennis over autisme en het geven van handvatten in de omgang en communicatie met mensen met een autisme stoornis kan veel bijdragen aan verbetering van de situatie. Zowel voor (teams van) professionals van verschillende niveaus en achtergronden als voor beleidsmakers bied ik mogelijkheden voor kortdurende voorlichting en scholing. Desgewenst is een langduriger coachingstraject mogelijk voor het leren gebruiken van de kennis en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.